Vragen

Wat doet de Stichting Urgente Noden Waterweg?

Wij kunnen financiële steun verlenen in de vorm van een financiële bijdrage, een bijdrage in natura en/of een renteloze lening. Dit doen we aan mensen die door welke oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en voor hulp zijn aangewezen op professionele hulpverleners.

Waarvoor is de bijdrage bedoeld?

Wij kennen giften toe van maximaal € 1.000,- om een dreigende situatie af te wenden, om schuldsanering te kunnen starten, een opstap naar werk of school mogelijk te maken of door een gift een dreigende sanctie toch nog te voorkomen (zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting).

Ook kunnen giften worden toegekend voor de aanschaf van huishoudelijke apparatuur, kleding, een computer of voor medische kosten, bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. Ook hierbij geldt dat er geen voorliggende voorziening meer aanwezig is en dat er sprake is van een noodsituatie.

Kan iedereen een aanvraag indienen?

Nee, een aanvraag bij SUN Waterweg kan alleen worden gedaan door een professionele hulp- of zorgverlener voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam.

Binnen welke termijn wordt er beslist?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie van de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit  binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

Voor welke kosten een bijdrage kan worden gevraagd, hangt af van de situatie van de cliënt. De kosten moeten urgent zijn. Dit betekent dat er geen andere mogelijkheid is om hulp te bieden. Voorbeelden zijn leefgeld tot het einde van de maand of het voorkomen van  een huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Ook kan het een bijdrage in de kosten voor onderwijs, huishoudelijke apparatuur of woninginrichting zijn.

Hoe gaan jullie om met privacy?

We voldoen aan alle eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We gaan zeer zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens van zowel aanvrager als client. De website wordt regelmatig gecontroleerd door een ethisch hacker. De aanvraagformulieren worden versleuteld verzonden, zodat de informatie niet openbaar wordt. Ook worden de formulieren  via een code opgeslagen in een goed beveiligd digitaal systeem. U kunt ook onze privacyverklaring lezen.