Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De financiële hulp is bedoeld voor cliënten die in acute financiële nood zijn en die geen beroep meer kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of op een andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.

De hulp is beschikbaar voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Wie kan een aanvraag doen?

Een aanvraag wordt gedaan door een professionele hulp- of zorgverlener.

Hoeveel kunt u aanvragen?

U kunt een gift aanvragen met een maximumbedrag van € 1.000,--.