Doelstelling

Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN Waterweg)  heeft als doel financiële steun te verlenen aan mensen met urgente noden. Mensen die door welke oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Dit is hulp in de vorm van een financiële of materiële bijdrage. 

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Dus aan mensen waarvoor de ondersteuning vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Een relatief klein bedrag kan voor deze mensen vaak het verschil betekenen tussen een uitzichtloze situatie en nieuw perspectief en de moed om door te gaan.

SUN Waterweg biedt deze hulp aan inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Waar komt het geld vandaan?
SUN Waterweg is een samenwerking tussen publiek- en privaatrechtelijke partijen: gemeenten, hulp- en dienstverleningsorganisaties en donateurs (vermogensfondsen, kerken, bedrijfsleven en particulieren).

SUN Waterweg maakt onderscheid tussen het giftenbudget en de bureaukosten.

Het giftenbudget besteden wij aan de giften aan cliënten. Dit budget is opgebouwd uit bijdragen van donateurs.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam nemen de bureaukosten en de kosten voor de coördinator voor hun rekening. Doordat de bureaukosten –volgens het landelijke SUN-format- volledig door de drie gemeenten worden gefinancierd, kunnen de donaties volledig worden besteed aan de mensen die het hard nodig hebben