Aanvraag noodfonds

Bent u een inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
En bent u in een situatie die een gift noodzakelijk maakt? Vraag dan aan uw hulp- of zorgverlener een aanvraag te doen. U kunt de voorwaarden lezen bij ‘voor wie'?’ 

Bent u een professionele zorg- of hulpverlener?
En wilt u voor uw cliënt een aanvraag doen? Dat kan via het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Lees eerst de voorwaarden bij ‘voor wie?’  dan kunt u zien of uw cliënt in aanmerking kan komen voor een gift. Doe voordat u de aanvraag doet ook de quick scan.

Tandartskosten?
Doet u een aanvraag voor tandartskosten?
Stuurt u dan niet alleen een begroting van de te maken kosten, maar ook een verklaring mee van de tandarts waarom de behandeling urgent is. 

Voor een goede beoordeling is het nodig dat op de begroting ook de elementnummers staan.

Witgoed
Als u een aanvraag doet voor bijvoorbeeld een koelkast, gasfornuis of wasmachine dan kunt u hiervoor een offerte vragen bij Electroworld Vogel in Vlaardingen. Vermeld daarbij alstublieft dat het gaat om een aanvraag bij SUN Waterweg. Als de gift wordt toegekend wordt het bedrag direct op de rekening van de leverancier gestort.


Is de uitkomst van de quickscan positief? Dan kunt u een aanvraag doen.
U doet de aanvraag via het digitale aanvraagformulier. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging.  U kunt het aanvraagformulier tussentijds opslaan en later weer inladen.

U kunt maximaal € 1.000,-- aanvragen. Als de gift wordt toegekend of geweigerd, dan ontvangt de aanvrager hiervan een bericht. Als het e-mailadres van de cliënt is ingevuld op het formulier, dan ontvangt de cliënt een kopie van de beslissing.

Bij toekenning wordt de gift betaald aan de aanvrager, de leverancier of de schuldeiser. Het bedrag van de gift wordt niet rechtstreeks naar de cliënt overgemaakt.

Als u het bericht van toekenning heeft ontvangen, controleert u daarna alstublieft of het geld is ontvangen?