Aanvraag noodfonds

Bent u een inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
En bent u in een situatie die een gift noodzakelijk maakt? Vraag dan aan uw hulp- of zorgverlener een aanvraag te doen. U kunt de voorwaarden lezen bij ‘voor wie'?’ 

Bent u een professionele zorg- of hulpverlener?
En wilt u voor uw cliënt een aanvraag doen? Dat kan via het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Lees eerst de voorwaarden bij ‘voor wie?’  dan kunt u zien of uw cliënt in aanmerking kan komen voor een gift. Doe voordat u de aanvraag doet ook de quick scan.

Tandartskosten?
Doet u een aanvraag voor tandartskosten?
Stuurt u dan niet alleen een begroting van de te maken kosten, maar ook een verklaring van de tandarts waarom de behandeling urgent is en de gemaakte röntgenfoto's mee. De foto's kunnen door uw cliënt worden opgevraagd bij de tandarts.

Voor een goede beoordeling is het nodig dat op de begroting ook de elementnummers staan.

Wij vragen een (tot of bij) ons verbonden tandarts met aanvraag mee te lezen.

Nadat hij de aanvraag heeft gezien, wordt de cliënt mogelijk uitgenodigd voor een bezoek. Dit is één keer per twee weken op  woensdagmiddag aan de Willem Andriessenlaan 2 in Schiedam.


Is de uitkomst van de quickscan positief? Dan kunt u een aanvraag doen.
U doet de aanvraag via het digitale aanvraagformulier. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging.  U kunt het aanvraagformulier tussentijds opslaan en later weer inladen.

U kunt maximaal € 1.000,-- aanvragen. Als de gift wordt toegekend of geweigerd, dan ontvangt de aanvrager, dus niet de cliënt, hiervan een bericht.

Bij toekenning wordt de gift betaald aan de aanvrager of aan de leverancier. Het bedrag van de gift wordt niet rechtstreeks naar de cliënt overgemaakt.

Als u het bericht van toekenning heeft ontvangen, controleert u daarna alstublieft of het geld is ontvangen?